• Be sure to join the discussion on our discord at: Discord.gg/serebii
  • If you're still waiting for the e-mail, be sure to check your junk/spam e-mail folders
A
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Als je een rij hebt van 11 blokjes waarin 8 A's en 3 B's geplaatst moeten worden, dan kunnen de A's eerst geplaatst worden en dan de B's, of andersom, komt op het zelfde antwoord uit.
    Dan is het aantal manieren (8 boven 11) * (3 boven 11-8=3) oftewel (8 boven 11) * 1
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top