• Be sure to join the discussion on our discord at: Discord.gg/serebii
  • If you're still waiting for the e-mail, be sure to check your junk/spam e-mail folders
T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hey dude, kan jij mij zo'n Vulpix bezorgen? Ik kan voor jou wel een Sandshrew regelen maar ik moet wel kijken of het zijn hidden ability is. Anders moet ik wat anders voor je vinden.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top